Privacy Statement

In deze privacy statement informeert Advocatenkantoor Post u over de doeleinden waarvoor Advocatenkantoor Post uw persoonsgegevens en persoonlijke informatie verwerkt, de omstandigheden waaronder deze gegevens en informatie worden verkregen en het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Advocatenkantoor Post respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de website (www.)advocatenkantoorpost.nl (hierna: ‘de site’). Advocatenkantoor Post spant zich naar alle redelijkheid in er voor te zorgen dat alle persoonsgegevens en persoonlijke informatie die aan haar worden verstrekt altijd vertrouwelijk worden behandeld en alleen worden gebruikt voor de doeleinden die in de privacy statement zijn beschreven.
Advocatenkantoor Post gebruikt de persoonsgegevens en persoonlijke informatie die u op de site verstrekt uitsluitend voor de administratieve afhandeling van de te verstrekken juridische dienstverlening. U verstrekt uw persoonsgegevens en persoonlijke informatie via de daartoe op onze site aangewezen digitale formulieren dan wel via telefonisch contact.
De persoonsgegevens en persoonlijke informatie zal worden gebruikt om contact met u op te nemen en een inschatting te maken welke bijstand u wenst. Uw persoonsgegevens en persoonlijke informatie zullen daarnaast worden gebruikt om u desgewenst een passende offerte te kunnen doen voor de te verlenen rechtsbijstand.
Advocatenkantoor Post zal uw gegevens verder nimmer aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijk bevel.
Voor Advocatenkantoor Post is het noodzakelijk te weten welke onderdelen van deze site het meest bezocht worden en naar welke van door haar aangeboden diensten de meeste belangstelling bestaat. Ter verkrijging van die informatie verzamelt het Advocatenkantoor Post informatie onder meer door middel van IP gegevens en het plaatsen van zogeheten cookies. Dit maakt het Advocatenkantoor Post mogelijk de site en haar diensten beter af te stemmen op uw wensen. Om uw recht op privacy te beschermen blijft de aldus verkregen informatie algemeen en anoniem. Het is niet mogelijk om aan de hand van die informatie u te identificeren. U heeft de mogelijkheid uw browser zo in te stellen dat cookies worden geweigerd.