Digipost

DigiPost

Digipost.nu is een digitale juridische dienstverlening van Advocatenkantoor Post onder andere op het gebied van contracten, overeenkomsten, akten en voorbeeldbrieven in de breedste zin des woords. Voordelen zijn onder andere bereikbaarheid, snelheid en scherpe tarieven.

Te denken valt onder andere aan de volgende contracten / overeenkomsten /akten / brieven:

 • Koopovereenkomsten (roerend / onroerend)
 • Vennootschappen (VOF, CV, Maatschap)
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Huurovereenkomsten
 • Bruikleenovereenkomsten
 • Consignatiecontract
 • Kredietovereenkomsten
 • Pandakten
 • Akten van cessie
 • Wijzigingsovereenkomst
 • Bezwaar- en beroepschriften
 • Ingebrekestelling en sommatie
 • Pachtovereenkomst

Digipost is een woordmerk van Mr Harm Post en staat aldus ingeschreven bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

Contact

Advocatenkantoor Post
Peeleik 2a
5704 AR Helmond

Tel (0492) 51 33 59
Fax (0492) 51 47 35
E-mail post@advocatenkantoorpost.nl

Openingstijden:
Ma t/m Vr: 9.30 -16.00 uur